La Fundación Fórum Ambiental atorga des de fa quinze anys els Premios Ciudad Sostenible amb el suport del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente i la col·laboració d’Ecoembes. L’objectiu és reconèixer “els municipis i ens locals de l’Estat Espanyol que aposten per projectes i actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat”.

Premi per a Sant Boi en la categoria principal (descarregar presentació)

Els premis es convocaven enguany en set categories. Sant Boi ha guanyat el premi de la categoria principal, a la “Ciudad más Sostenible”, per la seva aposta global per la sostenibilitat, concretada en el projecte ‘R que R sostenible”.

El jurat dels guardons ha valorat que el projecte de Sant Boi “se centra en la integració de la sostenibilitat en la presa de decisions en la gestió pública i en tots els sectors de la població per donar compliment als compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle”.

La resta de ciutats premiades han estat Alacant (gestió del cicle de l’aigua), Esplugues de Llobregat (educació ambiental), Mollet del Vallès (eficiència energètica), Santiago de Compostela (gestió dels residus), València (mobilitat i canvi climàtic) i Màlaga (qualitat de l’aire).

Sant Boi guanya el premi per segona vegada

La ciutat de Sant Boi és la primera que aconsegueix aquest guardó per segona vegada en quinze anys d’història dels premis. L’any 2003 es va valorar el treball fet per preservar els valors de l’entorn natural local. En aquesta ocasió, s’han tingut en compte principalment les actuacions fetes en el medi urbà per contribuir a la lluita global contra el canvi climàtic.

Una natura privilegiada en un entorn metropolità

El 60% del territori de Sant Boi és agrari, forestal o fluvial. Aquesta singularitat converteix el municipi en un ‘pulmó verd’ metropolità que gaudeix de molt bons índexs de qualitat de l’aire i d’un entorn natural de gran valor paisatgístic, ecològic i ambiental que la ciudadania utilitza i aprecia.

2003: premi a la preservació de l’entorn natural

En una època de forta especulació immobiliària, la planificació urbanística sostenible i la implantació pionera d’una Agenda 21 Local van permetre a Sant Boi preservar aquest entorn natural privilegiat, esdevenir un referent en aquest tipus de polítiques i obtenir per primer cop el Premio Ciudad Sostenible.

2017: premi a les polítiques ambientals en l’entorn urbà

Des d’aleshores, les polítiques de sostenibilitat de Sant Boi han fet un pas important per donar resposta a nous reptes. En els darrers anys, el compromís de Sant Boi s’ha central en la protecció ambiental del medi urbà per lluitar contra el canvi climàtic.

Les principales principals prioritats polítiques en aquest àmbit han estat la recollida selectiva de residus i la gestió sostenible de l’energia. Les polítiques desenvolupades han generat importants beneficis de caràcter ambiental, social i econòmic i s’han dut a terme implicant un gran nombre d’agents socials i econòmics de la ciutat: empreses, comerços, escoles, entitats…

Millorant la recollida selectiva de residus

Entre finals de 2016 i principis de 2017, la ciutat va canviar de manera integral el sistema de recollida selectiva de residus . En un any, aquest canvi ha permès incrementar en un 10,7% el número residus que es recullen selectivament als contenidors del municipi (de 5.700 tones l’any 2016 a 6.300 tones l’any 2017).

Treballant per un ús més sostenible de l’energia

L’Ajuntament ha treballat per utilitzar i fomentar l’ús d’energies renovables i ha aconseguit disminuir en mig milió d’euros els propis consums energètics, gràcies a l’aplicació d’un ambiciós pla d’eficiència. En el període 2005-2015, la ciutat ha reduït globalment els consums d’energia en un 11% i les emissions per càpita, en un 25%. S’han desenvolupat normatives per reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica i es treballa per incentivar una mobilitat més sostenible.

Estratègia de futur: ciutat saludable, ciutat sostenible

L’obtenció del XV Premio Ciudad Sostenible apuntala l’ estratègia de futur que el govern municipal ha començat a construir per associar el nom de Sant Boi als conceptes de ‘ciutat saludable’ i ‘ciutat sostenible’. Es vol que aquesta estratègia compti amb la complicitat de tots els sectors de la societat local.

Publicat per cpeidro