Destacats

Els destacats són la seleccio d’aquell conjunt d’accions que han sobresortit pel motiu que sigui (esforç de despesa, resultats obtinguts, relació amb les prioritats de govern, novetat) durant l’exercici 2016. Ve a ser la versió reduïda i focalitzada de la memòria, i els continguts estan agrupats en funció de si estan relacionats amb les persones, la ciutat, la dinamització econòmica, l’entorn natural o l’administració.