Quins canvis hem provocat

L’acció municipal ve motivada per generar canvis en la ciutat i en les condicions de vida de les persones. Per una part, hi ha els grans DESTACATS, és a dir, els fets més rellevants del 2016 des de la perspectiva de l’equip de govern, una imatge sintètica i unitària d’allò més significatiu ocorregut l’any passat.

De l’altra, l’IMPACTE: en quina mesura s’ha avançat en les prioritats del mandat, i quin resultat estan donant lloc. En d’altres paraules: una lectura de tot allò que s’ha fet en funció de la seva contribució a l’assoliment dels principals reptes d’aquests quatre anys.

I finalment, la INNOVACIÓ: s’han fet coses, aquestes coses han tingut un o altre impacte, i a més a més en alguns casos han incorporat novetats (coses que no es feien abans, o que es fan d’una altra manera, o en col·laboració amb tercers, o incorporant tècniques i productes nous, etc.).