En relació a les PERSONES

Té a veure amb tots aquells serveis i actuacions que impacten directament sobre la vida i oportunitats de les persones :

  1. Joves; 2. Salut; 3. Inclusió; 4.Dependència; 5.Drets socials; 6.Esports; 7. Infància; 8.Habitatge; 9.Igualtat: 10.Ocupació: 11.Cultura; 12.Seguretat pública; 13.Mediació comunitària; 14.Cooperació internacional; 15. Noves estratègies educatives