En relació a l’ENTORN NATURAL

Té a veure amb tots aquells serveis i actuacions al voltant dels espais verds de la ciutat, dins i fora d’aquesta, i de l’entorn agrari: 1. Protecció del Parc Agrari; 2. Prevenció de riscos naturals; 3.Protecció del medi urbà; 4.Educació per la sostenibilitat.