En relació a l’ADMINISTRACIÓ

Té a veure amb el funcionament de l’administració i la relació amb la ciutadania: 1. Administració electrònica; 2. Comunicació; 3.Participació ciutadana; 4.Transparència; 5. Atenció ciutadana; 6.Planificació estratègica.