Què hem fet

L’acció municipal es pot explicar des de qui la fa, és a dir, les àrees i els departaments. O bé, pensant en els i les beneficiàries primeres o allà on impacten en primer lloc les accions en qüestió.

D’aquesta manera, expliquem el que hem fet el 2016 en funció de si van dirigides a les persones, si impacten sobre els espais i equipaments de la ciutat , si estan pensades per a les empreses i el conjunt d’activitats econòmiques, si és l’entorn natural el qui rebrà el resultat de les accions, o bé és l’administració la qui explica en bona mesura el tipus d’acivitat.