Memòria Gestió 2016

La memòria de gestió del 2016 és una imatge concentrada de tot allò que hem fet com a Ajuntament. Per tant, una selecció d’allò que volem destacar i comunicar.

La informació està distribuïda en 3 grans blocs:

  1. Quins recursos tenim: dades relacionades amb els recursos econòmics (pressupost: despesa i finançament) i els recursos humans (amb un apartat especial dedicat a les xarxes on participem) que tenim a l’abast per poder dur a terme l’acció municipal.
  2. Què hem fet: conjunt de fets i dades organitzades en 5 apartats, en funció de si estan relacionades amb les persones, la ciutat, la dinamització econòmica, l’entorn natural o l’administració. Dins de cadascun dels apartats, trobarem temàtiques més concretes.
  3. Quins canvis hem provocat: tot allò que hem fet pot quedar resumit en grans destacats (és la visió pròpia sobre allò més significatiu del 2016), ha tingut un impacte sobre la ciutat (relació d’allò que s’ha fet amb l’assoliment dels principals reptes i fites de l’actual mandat) i té associat elements d’innovació (ordenats en funció dels 5 eixos en què s’impulsa la innovació des de l’Ajuntament).

Alta resolució