L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’assessorament del centre d’estudis Political Watch, ha elaborat una bateria de 51 indicadors de coherència de polítiques per al desenvolupament.

Es tracta d’un document innovador amb enfocament transversal que permetrà a l’Ajuntament disposar d’informació periòdica sobre les principals repercussions socials, econòmiques i ambientals que les polítiques públiques generin, en especial, sobre els països en desenvolupament. Aquestes evidències serviran per dissenyar les noves polítiques i millorar les existents.

D’aquesta manera, es manté el compromís del municipi amb el desenvolupament sostenible i els objectius i valors de la política de cooperació al desenvolupament expressats al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament i al Pla de Govern.

El treball desenvolupat ha consistit en un procés participatiu amb entrevistes i reunions de treball, així com anàlisi documental.

La coherència de les polítiques per al desenvolupament és una eina política per alinear la faceta local de les polítiques públiques amb els objectius i principis de cooperació internacional i pot ajudar, per tant, a reconsiderar els nostres pobles i ciutats per crear un context favorable al desenvolupament sostenible i contribuir a generar una ciutadania conscient i compromesa amb el desenvolupament internacional i la justícia global.

Publicat per nmoreno