L’índex ODS és una eina d’avaluació que ens permet analitza i avaluar el grau de compliment actual de la ciutat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com servir de guia pel seu seguiment fins al 2030.

Així doncs, l’índex ODS estableix una línia de base sobre la qual és possible estudiar les fortaleses i oportunitats de millora de la ciutat així com fer-ne un seguiment al llarg del temps.

Publicat per nmoreno