El document de pla de govern per a l’actual mandat està en fase d’esborrany definitiu, amb l’objecte de rebre les darreres aportacions que facin tenir ja un document apte per a la seva aprovació final.

La primera versió d’aquest document data del febrer del 2020. És quan s’encarava el procés de fer-se públic per ser compartit i debatut que esclatà la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19. Això forçà la paralització de la seva aprovació i obrí un procés de reflexió i revisió internes quan ha estat possible no centrar tots els esforços en el pla de xoc a les conseqüències immediates de la crisi.

La filosofia i el gruix del pla no ha variat en tant que segueix acomplint la missió de permetre avançar en l’assoliment dels objectius de l’Estratègia de Ciutat 2020. Però la resposta al context actual i a les necessitat d’anticipar-nos i minimitzar les conseqüències de futurs contextos, ha dut invariablement a introduir novetats:

  1. En les polítiques de salut, objectius relacionats amb dotar-nos de nous i més recursos tècnics i humans tant sanitaris com de salut comunitària, i amb promoure  hàbits individuals i col·lectius associats a la prevenció en un sentit ampli. També una especial referència a programes formatius i de recerca en salut, amb una especial referència a la salut mental.
  2. En les polítiques de suport a l’activitat agrària, reforçant aquest sector estratègic com a activitat econòmica bàsica.
  3. En les polítiques urbanes, reforçant més encara el verd urbà, la preservació dels diferents hàbitats naturals i la seva biodiversitat, així com la qualitat, manteniment i neteja de la diversitat d’espais que configuren el municipi.
  4. En les polítiques econòmiques, fer més explícita i diversa l’aposta per promoure i atraure activitats econòmiques de sectors com el sanitari o la indústria tecnològica, i fer un salt qualitatiu en estratègies de digitalització, innovació i generació de nova activitat en camps emergents de noves economies, com la circular.
  5. En el camp de l’educació, garantint la diversitat de mitjans i recursos a l’abast de la diversitat d’alumnat per evitar l’abandonament d’estudis, garantir el seguiment del curs en qualsevol circumstància i promovent per tant l’equitat educativa efectiva. I en el de la formació, potenciant que les persones en edat laboral, estiguin o no treballant, accedeixin a una actualització permanent de coneixement i habilitats, especialment en sectors emergents.
  6. En la construcció col·lectiva de la ciutat, potenciant tots aquells processos i espais que enforteixin la capacitat de relació i acció conjunta de la ciutadania i la diversitat d’organitzacions tant del municipi com fora d’aquest, i les possibilitats d’innovar.
  7. En el marc dels valors organitzatius de l’administració local, consolidar i reflectir en tots els serveis, espais i accions municipals el respecte per la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Publicat per cpeidro


Documents relacionats