El present estudi respon a la necessitat de renovar les dades obtingudes a la mateixa enquesta feta l’any 2013, enquestes que es basen en una bateria d’indicadors consensuats uns anys abans amb diferents oficines d’atenció al públic de diversos ajuntaments.

Es van enquestar 377 persones usuàries de l’OMAP, entre el 22 de novembre i el 22 de desembre de 2016.

Resum i principals resultats:

Descarregar document complet de l’Enquesta a Usuaris/es de l’OMAP  

Si volen consultar les enquestes de 2005, 2010 i 2013, seguiu l’enllaç.

Publicat per cpeidro