Just acabat el mandat 2015-19, i ara entrant al nou mandat 2019-23. Us presentem 3 productes que permeten enllaçar els dos períodes:

  1. Memòria de mandat:

Document sintètic agrupat en tres grans apartats: els destacats de les principals polítiques dutes a terme els darrers 4 anys, una visió evolutiva de l’organització en termes econòmics i de personal, i una mostra diversa d’actuacions més concretes dutes a terme a finals del passat mandat i d’aquelles que estan en actiu o que ho estaran a curt termini.

2. Execució del Pla de Govern 2015-19:

Balanç del nivell d’execució de les 139 mesures contemplades a l’anterior Pla de Govern: quines s’han executat completament, quines parcialment i quines no han pogut ser assolides. Visió global dels resultats aconseguits.

El seguiment a temps real i la informació detallada sobre cadascuna de les mesures es pot consultar en el següent enllaç.

3. Plànols d’actuacions per barris:

Conjunt de 6 plànols amb el detall de les actuacions essencialment urbanístiques i de manteniment de l’espai públic, per a cada barri:

És una imatge estàtica dels darrers 4 anys, a més d’un avenç de les actuacions compromeses i que es materialitzaran en els propers mesos. El visor d’obres, recentment posat a l’abast de totes, és el producte dinàmic d’aquests plànols.

 

Publicat per cpeidro


Documents relacionats