En el marc de la finalització del Pla Local de Joventut 2016 – 2020, l’Ajuntament ha decidit avaluar quin ha estat el nivell de desplegament del Pla, així com, quines millores ha provocat en les vides dels i les joves de Sant Boi. 

L’avaluació, que es va posar en marxa a principis del 2020, l’està desenvolupant de forma més directa un equip de tècnics i tècniques municipals, entre les quals, les tècniques de la Unitat de Joventut. Tot i així, la voluntat d’aquest procés avaluatiu és basar-se en una metodologia participativa, en la que tots els actors implicats amb el Pla de Joventut puguin tenir-hi veu i expressar les seves visions, voluntats i inquietuds.

De fet, en aquesta lògica participativa, el passat mes de febrer va realitzar-se una sessió de treball amb totes les persones implicades en el desenvolupament del Pla, independentment del seu paper a nivell organitzatiu. A través d’aquesta sessió, es van poder valorar les necessitats informatives de tots els actors implicats, podent així realitzar un recull per tal de plantejar posteriorment les preguntes d’avaluació.

La previsió inicial era que les set fases que constitueixen aquesta avaluació (que trobareu acompanyant aquesta publicació) conduirien a poder valorar a principis de l’estiu quins han estat els resultats i impactes del Pla Local de Joventut 2016 – 2020. S’observarà també en quin context es troben actualment els i les joves de Sant Boi, tot plegat amb l’objectiu d’elaborar un diagnòstic actualitzat de la realitat juvenil a la ciutat, valorant quins elements del pla han funcionat i quins cal millorar o replantejar, per tal de realitzar el proper Pla Local de Joventut 2021 – 2024.

Document disseny avaluació Pla Local de Joventut 2016-2020

Publicat per cpeidro