Durant tot el 2019, l’Ajuntament de Sant Boi ha col·laborat en el procés d’avaluació de Marianao té Cor, la proposta de treball comunitari al districte de Marianao que integra nombroses entitats i tècnics i tècniques municipals de diferents departaments.

El 2019 era un any clau atès que els termes en què fins ara es financiava, amb la participació de l’Obra Social “La Caixa”, l’Ajuntament de Sant Boi i la Generalitat de Catalunya, havien de canviar. I per tant, resultava un moment òptim per identificar les principals aportacions i resultats d’aquest procés de treball comunitari, valorar les dificultats en la seva implementació i creixement, i projectar els reptes a afrontar els propers anys en el marc d’un nou context.

L’avaluació l’ha dut a terme un equip format expressament per a aquesta tasca, amb les dues tècniques de l’Equip Comunitari de Marianao té Cor, i dos tècnics de l’Ajuntament,a més de la col·laboració d’altres tècniques municipals i tècniques d’entitats per al seguiment de tot aquest procés. Aquest equip s’ha encarregat de tot el procés, des del disseny inicial a l’elaboració de la memòria final i el resum executiu (que trobareu acompanyant aquesta publicació).

L’avaluació s’ha fonamentat en la metodologia i indicadors definits per al conjunt d’ICI (estratègies d’Intervenció Comunitària Intercultural, de les quals Marianao té Cor n’és una) i adaptats a la singularitat de Marianao. Per generar el coneixement necessari i tenir en compte les múltiples experiències en aquest procés, s’han posat en pràctica múltiples tècniques:

  • Sessions de treball grupal amb pràcticament totes les comissions de treball (de forma no presencial amb algunes que finalment no van poder ser realitzades) i l’espai més estratègic de coordinació entre institucions.
  • Sessions d’autovaloració amb l’Equip Comunitari actual i tècniques que n’havien format part.
  • Sessió de treball amb l’Assemblea Comunitària, espai representatiu del conjunt d’entitats i serveis municipals que hi participen.
  • Entrevistes amb el regidor del Districte de Marianao i responsables de l’Àrea d’igualtat i Drets Socials i de les persones de referència de l’Obra Social “La Caixa” i la Universidad Autónoma de Madrid, responsable de la metodologia d’aquestes estratègies.
  • Qüestionaris a participants en alguns dels projectes que s’han finançat amb recursos de Marianao té Cor.

Al marge de les conclusions recollides a l’informe final, el procés d’avaluació ha anat repercutint en decisions i projectes de millora que han començat abans i tot de donar-se per completament tancada l’avaluació, com el disseny d’una nova estratègia de comunicació (la nova imatge de la qual es pot veure in situ en el nou espai web de Marianao té Cor) o l’actualització de la diagnosi del districte.

Documents:

  1.  Informe complet.
  2. Resum executiu.

Publicat per cpeidro