Entre els mesos d’octubre del 2019 i gener del 2020 l’Ajuntament de Sant Boi va realitzar l’avaluació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE). Aquest servei va crear-se formalment l’octubre del 2018 amb la voluntat d’unificar l’atenció que s’oferia des de l’Ajuntament a l’àmbit de l’empresa i el comerç de la ciutat, per tal de simplificar i reduir els tràmits administratius.

Així doncs, l’avaluació es va plantejar a l’octubre del 2019 entenent que el servei ja tenia un any de trajectòria i que, per tant, era interessant veure com havia funcionat, quins resultats estava tenint i si hi havia qüestions que calia revisar o millorar.

L’avaluació s’ha realitzat amb un nou tipus de metodologia exprés que pretenia conèixer com funcionava el servei i quins resultats tenia en un període de temps reduït, tres mesos, amb la complicitat i suport del personal tècnic implicat en el servei. Per això, tot i que l’avaluació la va dur a terme un equip tècnic de l’Ajuntament format expressament per aquesta tasca, va comptar durant tot el procés amb la col·laboració activa del personal que fa funcionar el servei, utilitzant per tant una metodologia participativa.

Tot i així, per tal de tenir tota la informació necessària i tenir en compte les visions i experiències de tots els actors implicats en el servei, es van utilitzar diverses tècniques:

  • Sessions de treball amb el personal tècnic del servei, així com també entrevistes individuals per cadascun dels àmbits implicats amb l’Oficina.
  • Entrevistes individuals als referents tècnics i polítics del servei.
  • Entrevistes individuals amb el president i la presidenta de Sant Boi Comerç i Sant Boi Empresarial.
  • Enquestes telefòniques a les persones usuàries del servei de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.
  • Observació participant en una de les atencions realitzades a l’Oficina pel personal tècnic.

Més enllà de les conclusions i resultats obtinguts per l’avaluació, que trobareu a l’informe final i l’informe executiu, el procés d’avaluació ha estat clarament formatiu, és a dir, que ha servit per anar prenent decisions de millora alhora que el procés avaluatiu estava en marxa, observant necessitats i proposant canvis i modificacions en l’OAE per tal d’oferir un millor servei.

A més, cal remarcar que l’èxit aquesta experiència metodològica servirà per tornar a realitzar avaluacions similars en el futur, replicant aquest format d’avaluació exprés per altres serveis i programes, que permetrà observar-ne els seus resultats i proposar recomanacions de millora en un període reduït de temps.

Publicat per cpeidro