Totes le publiacions de nmoreno

Indicadors de coherència de polítiques per al desenvolupament

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’assessorament del centre d’estudis Political Watch, ha elaborat una bateria de 51 indicadors de coherència de polítiques per al desenvolupament. Es tracta d’un document innovador...

/ 30 de maig de 2022

Aprovació inicial del Pla de projecció internacional 2021-2027

El Ple municipal del 26 de maig de 2022 va aprovar en fase inicial el Pla de projecció internacional de Sant Boi de Llobregat 2021-2027, amb els vots a favor de tres grups municipals: el Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura...

/ 30 de maig de 2022

Índex ODS per a mesurar la contribució de Sant Boi al desenvolupament sostenible

L’índex ODS és una eina d’avaluació que ens permet analitza i avaluar el grau de compliment actual de la ciutat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com servir de guia pel seu seguiment fins al 2030. Així doncs, l’índex...

/ 26 de maig de 2021