Totes le publiacions de jrodrila

Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2022-2026

El Ple municipal del 30 de desembre del 2021, va aprovar en fase inicial el Pla Local de Joventut 2022-2026, amb els vots a favor de quatre grups municipals, el Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana...

/ 11 de gener de 2022