El Ple municipal del 26 de maig de 2022 va aprovar en fase inicial el Pla de projecció internacional de Sant Boi de Llobregat 2021-2027, amb els vots a favor de tres grups municipals: el Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP), Sant Boi en Comú-En Comú Guanyen (SbeC-ECG) i Ciutadans-Partido de la Ciudadania (Cs); i l’abstenció de Podem-Esquerra Unitària, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM); i de l’Olga Amalia Puertas Balcell (regidora no adscrita).

La projecció exterior s’ha convertit en una política pública necessària per atraure inversions, turisme, cultura, i coneixement de forma eficient. Tanmateix, per tal d’aprofitar tot el potencial de la internacionalització per al desenvolupament del territori, cal que aquesta respongui a una planificació estratègica, i que prengui en consideració el model de ciutat que es vol projectar, així com les prioritats locals.


Això és precisament el que es planteja el primer Pla de Projecció Internacional de Sant Boi de Llobregat: dotar d’estratègia unes actuacions que fa temps que es van duent a terme de manera reactiva, per tal de posicionar el municipi en el mapa global i maximitzar els esforços que es fan en l’àmbit internacional.

El pla s’estructura en dues parts: comença amb una anàlisi participada per l’equip tècnic, polític i agents del territori, del punt de partida amb què Sant Boi enfronta el procés d’internacionalització; a continuació es presenta la visió i els objectius generals que han de guiar l’actuació internacional de Sant Boi els anys vinents. El marc temporal (2021 – 2027) s’ha fet coincidir amb el del marc financer europeu que tot just encetem. Finalment, es detallen els objectius específics i les actuacions concretes per assolir-los, estructurat en tres eixos sectorials (sostenibilitat, salut, innovació social) i un eix transversal (governança).

Publicat per nmoreno