Mes: maig de 2021

Índex ODS per a mesurar la contribució de Sant Boi al desenvolupament sostenible

L’índex ODS és una eina d’avaluació que ens permet analitza i avaluar el grau de compliment actual de la ciutat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com servir de guia pel seu seguiment fins al 2030. Així doncs, l’índex...

/ 26 de maig de 2021